site maker

До відома акціонерів та користувачів


Наступним повідомляємо, що:

1. Річна звітність ПрАТ СК "АРСЕНАЛ" за 2016 рік опублікована в фінансово-економічному тижневики "УКРАЇНА БІЗНЕС РЕВЮ" за № 15-16/3 від 18 квітня 2017 року на сторінках 32-40.

2. Річна інформація емітента з цінних паперів за 2016 рік була розкрита у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24 квітня 2017 року та опублікована в бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №78 від 25.04.2017 року.